Javna vatrogasna postrojba Labin je proračunski korisnik Grada Labina i kao takva je u sustavu riznice.

Sve isplate JVP LABIN vidljive su na stranicama Grada – Otvoreni grad – iTransparentnost, odnosno na sljedećem linku: https://transparentno.labin.otvorenigrad.hr/isplate/sc-isplate