Izjava o sukobima interesa

Javna vatrogasna postrojba Labin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH broj 90/11.)

Pravilnik