3 srpnja, 2024

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Osnivači Javne vatrogasne postrojbe Labin – Grad Labin, Općina Pićan, Općina Raša i Općina Sveta Nedjelja potpisali su Kolektivni ugovor za radnike u JVP-u Labin. Općina […]
17 lipnja, 2024

ODRŽANA ZAJEDNIČKA PREKOGRANIČNA VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE HRVATSKE I ITALIJE – Projekt CICERO

U Labinu je od 15-16. lipnja 2024.g. održana zajednička prekogranična vježba sustava civilne zaštite Hrvatske i Italije u sklopu EU projekta CICERO (Croatia-Italy Civil protEction collaboRatiOn) […]
22 svibnja, 2024

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u svezi natječaja za prodaju pokretne imovine Javne vatrogasne postrojbe Labin – pogledaj odluku.
300

intervencija

16

vozila

20987

stanovnika

407km2

površina

24

djelatnika

5

lokalne uprave