Djelatnost i nadležnosti

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku,
a svoju funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba Labin vrši kroz:

organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija: kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti (grad, općine, vatrogasne zajednice i dr.):

 • praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe,
 • poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena,
 • briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom,
 • provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Labin samostalno
 • provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima,u organizaciji Područnih vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije,
 • provedba i učešce na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima zaštite i spašavanja,
 • organizacija, pripomoć i ucešće na tečajevima, seminarima iz oblasti zaštite i spašavanja,
 • briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara,
 • organizacija i neposredno gašenje požara, organizacija spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
 • pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
 • obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
 • sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda,
 • aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja,
 • obučavanje i stručno osposobljavanje,
 • kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari, internet, posjete),
 • obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost Javne vatrogasne postrojbe Labin.