Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 172/03.) i Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 144/10.), koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima.

Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se ispunjavanjem obrasca zahtjeva u privitku i podnošenjem obrasca zahtjeva:

  • putem pošte na adresu: JVP Labin, Dubrova 84, 52 220 Labin
  • putem e-maila na adresu:
  • predajom obrasca zahtjeva svakim radnim danom na adresi JVP Labin (Dubrova 84, Labin)

Odluke o Pravu na pristup informacijama

  • Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Javne vatrogasne postrojbe Labin – pogledaj odluku
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje – pogledaj odluku
  • Katalog informacija Javne vatrogasne postrojbe Labin – pogledaj katalog

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama


PREUZMI ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA