Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2022.g. –Godišnji izvještaj o izvršenju Finan. plana JVP Labin za 2022.