Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", 172/03.) i Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", 144/10.), koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Odlukom o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim zakonima."Pravo na pristup informacijama" obuhvaća pravo ovlaštenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se ispunjavanjem obrasca zahtjeva u privitku i podnošenjem obrasca zahtjeva:

  • putem pošte na adresu: JVP Labin, Dubrova 84, 52 220 Labin
  • putem e-maila na adresu: 
  • predajom obrasca zahtjeva svakim radnim danom na adresi JVP Labin (Dubrova 84, Labin)

 

Odluke - dokumenti su dostupni u pdf obliku

•  Odluka o ustrojavanju kataloga informacija → ustrojavanje kataloga informacija

•  Odluka o službeniku → odluka o sluzbeniku

•  Katalog informacija → katalog informacija

• Godišnje izvješće za 2017 u .pdf → katalog informacija

• Godišnje izvješće za 2017 u .csv → katalog informacija

• Godišnje izvješće za 2018 u .pdf → katalog informacija

• Godišnje izvješće za 2018 u .csv → katalog informacija

• Godišnje izvješće za 2019 u .pdf → katalog informacija

• Godišnje izvješće za 2019 u .csv → katalog informacija

• Godišnje izvješće za 2020 u .pdf → katalog informacija

• Godišnje izvješće za 2020 u .csv → katalog informacija

 

 

 

 

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

 

Gdje se nalazimo ?

Adresa:

Dubrova 84
HR-52220

Labin

Kontaktirajte nas !

193 

Tel. +385 52 851-654

Mob. +385 91 2851-654

Copyright