Informacije o javnoj nabavi

•  Plan nabave za 2018. → katalog informacija

         •  1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. → katalog informacija

         •  2. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. → katalog informacija

         •  3. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. → katalog informacija

•  Plan nabave za 2019. → katalog informacija

        •  Plan nabave za 2019. → katalog informacija

        •  1. izmjene i dopune plana nabave za 2019. → katalog informacija

        •  2. izmjene i dopune plana nabave za 2019. → katalog informacija

        •  3. izmjene i dopune plana nabave za 2019. → katalog informacija

        •  4. izmjene i dopune plana nabave za 2019. → katalog informacija

 •  Plan nabave za 2020. → katalog informacija

 •  Plan nabave za 2021. → katalog informacija

        •  1. izmjene i dopune plana nabave za 2021. → katalog informacija

        •  2. izmjene i dopune plana nabave za 2021. → katalog informacija

 •   Plan nabave za 2022. → katalog informacija 

• Pravilnik o jednostavnoj nabavi → katalog informacija

 

Izjava o sukobima interesa

Javna vatrogasna postrojba Labin kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine RH broj 90/11.)

Gdje se nalazimo ?

Adresa:

Dubrova 84
HR-52220

Labin

Kontaktirajte nas !

193 

Tel. +385 52 851-654

Mob. +385 91 2851-654

Copyright