Obavijest o izmjeni pozivnog broja 93

  • Ispis

Javna vatrogasna postrojba Labin obavještava građane da osim dosadašnjeg telefonskog broja 93, vatrogasce je moguće dobiti i putem broja 193. Naime, Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke telekomunkacije dana je suglasnost za uvođenjem novog pozivnog broja 193 za hitnu službu "Vatrogasci", odnosno prelazak postojeće numeracije (93) na novu numeraciju (193), a iz razloga usklađivanja sa odredbama Plana numeriranja (N.N. br. 154/09).

Tako će se od 1. prosinca 2011. do subote 3. prosinca 2012. godine brojevi 93 i 193 koristiti paralelno.
Od 3. prosinca 2012. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici će biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan te da je usluga "Vatrogasci" dostupna na broju 193.
Od 2. siječnja 2014. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uključujući i govornu poruku), prestaje paralelan rad i ostaje aktivan samo broj 193.