Djelatnost i nadležnosti

Vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju u oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba Labin vrši kroz:

organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija: kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti (grad, općine, vatrogasne zajednice i dr.):
» praćenje stanja zaštite od požara na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe,
» poduzimanje mjera za koje je Javna vatrogasna postrojba ovlaštena,
» briga o opremljenosti vatrogasnom tehnikom i opremom,
» provedbu javnih vježbi pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Labin samostalno
» provedba i učešće na javnim vježbama u suradnji sa ostalim javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima,u organizaciji Područnih vatrogasnih zajednica i Vatrogasne zajednice Istarske županije,
» provedba i učešce na javnim vježbama u suradnji sa svim subjektima zaštite i spašavanja,
» organizacija, pripomoć i ucešće na tečajevima, seminarima iz oblasti zaštite i spašavanja,
» briga o osposobljavanju građana u poznavanju minimuma mjera zaštite od požara,

organizacija i neposredno gašenje požara, organizacija spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom,
pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
• obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,
• sudjelovanje u akcijama spašavanja ljudi i imovine kod elementarnih nepogoda,
• aktivno učešće i rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja,
• obučavanje i stručno osposobljavanje,
• kontinuirano praćenje novih tehnoloških dostignuća (sajmovi, seminari, internet, posjete),
• obavljanje svih drugih poslova koji su temeljem Zakona stavljeni u nadležnost Javne vatrogasne postrojbe Labin.

Gdje se nalazimo ?

Adresa:

Dubrova 84
HR-52220

Labin

Kontaktirajte nas !

193 

Tel. +385 52 851-654

Mob. +385 91 2851-654

Copyright